tisdag 25 november 2008

Sverige slutar snusa

Svenskarnas tobakskonsumtion minskar, är det en trend eller ännu ett steg mot bättre folkhälsa

Vi kallar honom Gurra.

Gurra började röka när han gick i 8:an efter att ha testat snus som då gjorde honom illamående, men efter en tids rökande tyckte han att snus smakade bättre och gick då över till just det.

Nu har han varit snusfri i cirka två veckor och det har gått bra.

Sedan rökförbudet infördes på krogen har tobakskonsumtionen minskat märkbart. Gästerna måste vistas utanför restaurangen när de röker och här märks minskningen speciellt på vinterhalvåret.

Kort efter rökförbudet ökade snusförsäljningen markant och marknaden öppnade upp för nya nischade produkter till män, kvinnor och ungdomar. På krogarna ersattes askkopparna med designade snus-koppar. Marknadsföringen tydde nästan på att snus skulle vara det mer hälsosamma valet.

Man har ju hört om 40-åriga morsor som bytt ut sina cigaretter mot snus. Säger Gurra skämtsamt.

Hur gick det då?

I folkmun har det alltid sagts att en snus skulle motsvara cirka fyra cigaretter i nikotinmängd. Då tänker man ju direkt att det skulle vara lika många gånger beroendeframkallande. Men Gurra konstaterar att han inte känt något större sug efter att han slutat, förutom ett mindre återfall på en fest. Så berättar han om folk som slutat snusa och tio år senare fått ett återfall.

Men när allt kommer omkring har ju hälsotrenden i princip pågått i över tjugo år. Så den är väl här för att stanna.


Simon


Gurra började röka tidigt.

1 kommentar:

Mr Mufflon Man sa...

Gurra ligger hemma och skakar på morron och kommer inte upp. Han kommer vid 10-tiden och behöver kaffe illa kvickt :D